Recursos i experiències digitals a l'Institut Antoni Pous i Argila

A 0:38 per David March Gubieras a    No comments
A vegades pot ser interessant l'opció de convertir en gif animat les nostres creacions amb processing. Per fer-ho podeu utilitar la llibreria de GifAnimation.jar i anotar les referències següents:

A l'inici:
import gifAnimation.*;
GifMaker gifExport;

Dins el void setup
frameRate(12);
gifExport = new GifMaker(this, "nomdelfitxer.gif");
gifExport.setRepeat(0);
gifExport.setTransparent(255);

Dins el void draw
gifExport.addFrame();
gifExport.finish();
0 comentarios:

Publica un comentari a l'entrada